ตารางกิจกรรม : พระราม 3 - การเดินทาง

TopSolid 7 DIE Essential

หลักสูตร Training TopSolid 7 Die Design Basic สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม TopSolid Progressive Die ในการสร้างแม่พิมพ์ปั้มโลหะ ซึ่งจะสอนพื้นฐานการการรับไฟล์ IGES แล้วนำมาแปลงเป็น Sheet Metal การ Convert File to Sheet Metal เทคนิคการคลี่หา Blank Size ของชิ้นงาน และการ Import ชิ้นงานเข้าสู่  Progressive Die เทคนิคการสร้าง Strip Design เทคนิคการสร้าง Profile Punching , Bending , Forming วิเคราะห์แรงที่กระทำในแต่ละ Station การเพิ่ม Station และการลด Station เทคนิคการสร้าง Die Set เทคนิคการสร้าง Punch ตัด , ร่องคายเศษ เทคนิคการสร้าง Bending Punch , Bending Die เทคนิคการสร้าง Forming Punch , Forming Die ออกแบบใบสั่งงาน drawing สำหรับ Strip และ Die set คำสั่งการบอกขนาดอัตโนมัติ เช่น รูเจาะ, ขนาดของ Die base การออก Bill of material และ การให้ Index แบบ อัตโนมัติ

วันเริ่มต้น 24-06-2024
วันสุดท้าย 27-06-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 8 [รายชื่อ]
จำนวนที่ว่าง 4
วันปิดสำรองที่นั่ง 10-05-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 8,025 บาท
หมวดหมู่ TopSolid Die

ปิดการสำรองที่นั่งแล้ว

TopSolid 7 CAD Essential

หลักสูตร Training TopSolid 7 CAD สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม TopSolid Design ใน การออกแบบงานด้าน Mechanicalซึ่งจะสอนพื้นฐานการสร้างเส้น (Basic Sketch Line) (2 มิติ) พื้นฐานการสร้างโซหลิด (ขึ้นรูปเป็น 3 มิติ)การสร้างระนาบ โดยคำสั่ง Plane การ Analysis ต่างๆ เช่น การหามวล การหาปริมาตร พื้นฐานการสร้าง Surface เทคนิคในการซ่อมผิวที่รับไฟล์จากโปรแกรมอื่น เช่น IGES และพื้นฐานการขึ้น Sheet Metal เทคนิคการทำ Assemblyแบบ Bottom - up และ Top – Down พร้อมทำ Simulation การใช้งาน Drafting เบื้องต้น, การ Import ชิ้นงานจากDesign สู่ Drafting เทคนิคการทำ Drawing/Drafting,การใช้คำสั่ง Section แบบต่างๆ การสร้างเทคนิคการกำหนด tolerance และ การแก้ไข Bill ofmaterial จาก Standard ได้ และการแก้ไขชิ้นงานที่มาจาก นามสกุลกลางต่างๆ มาแก้ไขใน TopSolid พร้อมการสร้าง Part Standard ไว้เก็บไว้ใช้งานเอง

วันเริ่มต้น 01-07-2024
วันสุดท้าย 04-07-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 6 [รายชื่อ]
จำนวนที่ว่าง 6
วันปิดสำรองที่นั่ง 24-06-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 8,025 บาท
หมวดหมู่ TopSolid Design
TopSolid 7 Milling Essential

หลักสูตร Training TopSolid 7 CAM สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม TopSolid Design ใน การออกแบบงานด้าน Mechanical ซึ่งจะสอนพื้นฐานการสร้างเส้น (Basic Sketch Line) (2 มิติ) ด้วยตัวอย่างต่างๆ เพื่อใช้ในการกั้นขอบเขตในการกัดงานในโหมด CAM milling การวัดขนาด ชิ้นงาน 3D ที่ได้จากไฟล์นามสกุลกลาง เพื่อวัดขนาด รัศมี ของดอก Tool ที่จะใช้ในการกัดต่างๆ สอนการสร้างผิว Surface ในแบบต่าง เพื่อใช้ในการกั้นไม่ให้ Tool ลงไปกัดงานในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้ Tool ลงไปกัด
สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม TopSolid Cam ใน การกัดชิ้นงาน ซึ่งจะสอนพื้นฐาน การเลือกเครื่องจักร การ Import part การสร้าง Stock การกำหนดจุด Origin ของชิ้นงาน การ Setting ต่างๆ เช่น เพิ่มมีดกัด, Tool holder , การกำหนด Material, Cutting Speed การ Simulation การ Verify, save stock, comparison คำสั่งการเจาะรูจากไฟล์ 2 มิติ และ 3 มิติ คำสั่งการกัดแบบอัตโนมัติ (Topologic) การกัดแบบ 3 แกน คำสั่งการกัดหยาบ Rough, Re-Rough คำสั่งการกัดสุดท้าย Finnish, Super-Finish กัดเฉพาะผิว (Chain sweeping) คำสั่งการเก็บซอกมุมที่เป็นรัศมี (Reference tool material left removal, Material Left operation,) การเดินกัดตามเส้น จากคำสั่ง 3D Contouring พร้อมออก G-code และเทคนิคการออก Drafting Data Sheet

วันเริ่มต้น 15-07-2024
วันสุดท้าย 18-07-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 3 [รายชื่อ]
จำนวนที่ว่าง 9
วันปิดสำรองที่นั่ง 08-07-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 8,025 บาท
หมวดหมู่ TopSolid CAM
TopSolid 7 CAD Essential

หลักสูตร Training TopSolid 7 CAD สอนให้คุณใช้งานโปรแกรม TopSolid Design ใน การออกแบบงานด้าน Mechanicalซึ่งจะสอนพื้นฐานการสร้างเส้น (Basic Sketch Line) (2 มิติ) พื้นฐานการสร้างโซหลิด (ขึ้นรูปเป็น 3 มิติ)การสร้างระนาบ โดยคำสั่ง Plane การ Analysis ต่างๆ เช่น การหามวล การหาปริมาตร พื้นฐานการสร้าง Surface เทคนิคในการซ่อมผิวที่รับไฟล์จากโปรแกรมอื่น เช่น IGES และพื้นฐานการขึ้น Sheet Metal เทคนิคการทำ Assemblyแบบ Bottom - up และ Top – Down พร้อมทำ Simulation การใช้งาน Drafting เบื้องต้น, การ Import ชิ้นงานจากDesign สู่ Drafting เทคนิคการทำ Drawing/Drafting,การใช้คำสั่ง Section แบบต่างๆ การสร้างเทคนิคการกำหนด tolerance และ การแก้ไข Bill ofmaterial จาก Standard ได้ และการแก้ไขชิ้นงานที่มาจาก นามสกุลกลางต่างๆ มาแก้ไขใน TopSolid พร้อมการสร้าง Part Standard ไว้เก็บไว้ใช้งานเอง

วันเริ่มต้น 05-08-2024
วันสุดท้าย 08-08-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 2 [รายชื่อ]
จำนวนที่ว่าง 10
วันปิดสำรองที่นั่ง 29-07-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 8,025 บาท
หมวดหมู่ TopSolid Design
 Advance Training
 1. Components

เนื้อหาหลักสูตร Advance Component นี้จะสอนการสร้าง Standard Library ให้ผู้เรียนได้รู้ขั้นตอนในการสร้างพาร์ทมาตรฐาน ใช้ในการทำงานประกอบชิ้นส่วน Machine Design , Mold และ Progressive Die เพื่อให้ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 • Creating Property : การสร้าง Property สำหรับการจัดแยกข้อมูลรายละเอียดพาร์ทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 • Creating Function Document : การผูก Parameter ของพาร์ท เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของงานได้หลากหลายรูปแบบ และการสร้าง Automatic Process สำหรับการเจาะรูเกลียว หรือขุดเนื้อชิ้นงานให้เหมาะสมกับพาร์ทที่มาประกอบแบบอัตโนมัติ
 • Creating Family : การสร้าง Family ของไฟล์พาร์ทมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
 • Advanced Parameterization : การสร้าง Table Family ผูกพารามิเตอร์ชิ้นงาน หลาย ๆ ชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเป็นรับ เพื่อให้สามารถเลือกรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
 1. Advance Surface

เนื้อหาในหลักสูตร Advance Surface นี้จะสอนให้ท่านได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้คำสั่งในหมวดหมู่ของ Surface ในการออกแบบชิ้นงานในรูปทรงต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจผิวที่เสียหายการซ่อมแซม รวมถึงไปการปรับแต่งแก้ไขผิวของชิ้นงานให้เป็นไปตามต้องการอย่างง่ายดาย

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างชิ้นงานที่สร้างด้วยเส้นอิสระ ควบคู่กับการใข้คำสั่ง Lofted , Swept หรือ Pipe ในการขึ้นชิ้นงานที่มีรูปทรงสวยงาม
 • เทคนิคการตัดแต่งผิว Surface ตามที่ต้องการด้วยคำสั่ง Trim , Trim By profile , Remove
 • การปรับแต่งมุมรัศมีต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง Remove extend และ Remove Bend
 • การเช็คผิวรั่วแบบง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง Edge Copy
 • การซ่อมผิวและปรับความสมูธของเส้นง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง Heal เพียง 1 คำสั่ง
 1. Topsolid’ Fea Standard

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน การตรวจสอบค่าความเค้น และค่าการยืดตัวสูงสุดที่เกิดจากแรงที่มากระทำ การเลือกวัสดุมาใช้ในการออกแบบ ช่วยให้สามารถที่จะถึงประเมินชิ้นงานที่ออกมาให้ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้ ก่อนที่จะมีการผลิตชิ้นงานจริง

 • FEA Process เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มต้นการทำ FEA ไม่ว่าจะเป็นการเลือก Meterial , การใส่แรงกระทำในจุดต่าง ๆ , การคำนวณแบบอัตโนมัติ , การทำ Report รายงาน
 • การวิเคราะห์ชิ้นงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ Solid Part , Beam Part และ Shell Part
 • การวิเคราะห์ชิ้นงานในรูปแบบของ Linear Buckling และการเช็คความแข็งแรงของที่เกิดจากชิ้นงานที่มีการเชื่อม (Welded Assembly and Superimposed Parts)
 • การตรวจสอบค่าการเค้นสูงสุด (Stress Max) และ การยืดตัวสูงสุดของ (Deformation) ของชิ้นงานพร้อมประเมินความเสียของชิ้นงาน
 1. Topsolid Image

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านได้รู้จักกับการปรับแต่งความสมจริง ในองค์ประกอบต่างของชิ้นงาน อาทิ การใส่แสง การปรับเงางาม สี หรือ ผิว เพื่อให้ชิ้นงานที่ได้มานั้น มีความสวยงาม สมจริง ช่วยให้ท่านสามารถจินตนาการถึงการสร้างสรรค์ความสวยงามชิ้นงานได้แบบไม่รู้จบ

 • การสร้างผิวเสมือนจริงหลากหลายรูปแบบตามใจท่าน ด้วยคำสั่ง Coating และ Realistic Render Mode
 • ใส่แสง เงา และความมันวาวเมื่อแสงตกกระทบให้กับงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับบ้าน หรือ งานโปรดัคต่าง ๆ เพื่อความสมจริงและเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Creating Light
 • สร้างสภาพสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการในรูปแบบ 360 องศา ด้วย Environment
 • เก็บรูปภาพบ้านธรรมดา ๆ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยคำสั่ง Image Rendering และ Rendering a Panoramic Image

 

 1. Sheet Metal

เนื้อหาในคอร์สนี้จะช่วยสอนให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชัน sheet Metal  ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในงานพับขึ้นรูป ใช้งานได้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ มีระบบ automatic สำหรับการคลี่ชิ้นงานพับแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการทำงาน รวมถึงคำสั่งที่ใช้ในการแปลงไฟล์กลางให้กลายเป็นงานชิ้น Metal ได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเดียว

 • ปูพื้นฐานการขึ้นชิ้นงานพับแบบง่ายๆด้วยคำสั่ง create sheet Metal on sketch
 • เทคนิคการพับชิ้นงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่ง Creating a Sheet Metal Part with Swept Flange ก็ขึ้นมุมพับของชิ้นงาน หรือคำสั่ง Unfloding สำหรับการคลี่ชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงชิ้นงานไฟล์กลางอาทิ Step, X_T หรืออื่น ๆ ให้เป็น Sheet Metal ด้วยคำสั่งเดียว
 • มีทั้งหมด 12 Exercise ที่จะช่วยให้ท่านฝึกฝนการใช้งาน และสามารถช่วยให้ท่านทำงานได้โดยเพียงเรียนแค่คอร์สเดียว
วันเริ่มต้น 14-08-2024
วันสุดท้าย 15-08-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 0
จำนวนที่ว่าง 10
วันปิดสำรองที่นั่ง 07-08-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 4,815 บาท
หมวดหมู่ TopSolid Courses

Mini Calendar

June   2024
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Contact us

Line: @4dcorps

Call: 02-681-2086

FB : Facebook.com/4dcorps

Business Hours

จันทร์ - ศุกร์  -------------------- 8:30 - 17:30

เสาร์                ----------------------- Closed

อาทิตย์           ----------------------- Closed

Join In

ท่านสามารถติดตามเรา เพื่อรับของขวัญ โปรโมชั่น อัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ที่

   

Newsletter

สมัครรับข่าวสาร ส่งตรงถึงอีเมล์ท่าน ไม่พลาดข่าวสารสำคัญต่างๆ