TopSolid Courses

This category contains programming courses. Register and attend for these courses will improve your programming skills to become better developer :).

Subcategories

 Advance Training
 1. Components

เนื้อหาหลักสูตร Advance Component นี้จะสอนการสร้าง Standard Library ให้ผู้เรียนได้รู้ขั้นตอนในการสร้างพาร์ทมาตรฐาน ใช้ในการทำงานประกอบชิ้นส่วน Machine Design , Mold และ Progressive Die เพื่อให้ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 • Creating Property : การสร้าง Property สำหรับการจัดแยกข้อมูลรายละเอียดพาร์ทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 • Creating Function Document : การผูก Parameter ของพาร์ท เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของงานได้หลากหลายรูปแบบ และการสร้าง Automatic Process สำหรับการเจาะรูเกลียว หรือขุดเนื้อชิ้นงานให้เหมาะสมกับพาร์ทที่มาประกอบแบบอัตโนมัติ
 • Creating Family : การสร้าง Family ของไฟล์พาร์ทมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
 • Advanced Parameterization : การสร้าง Table Family ผูกพารามิเตอร์ชิ้นงาน หลาย ๆ ชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเป็นรับ เพื่อให้สามารถเลือกรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
 1. Advance Surface

เนื้อหาในหลักสูตร Advance Surface นี้จะสอนให้ท่านได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้คำสั่งในหมวดหมู่ของ Surface ในการออกแบบชิ้นงานในรูปทรงต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจผิวที่เสียหายการซ่อมแซม รวมถึงไปการปรับแต่งแก้ไขผิวของชิ้นงานให้เป็นไปตามต้องการอย่างง่ายดาย

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างชิ้นงานที่สร้างด้วยเส้นอิสระ ควบคู่กับการใข้คำสั่ง Lofted , Swept หรือ Pipe ในการขึ้นชิ้นงานที่มีรูปทรงสวยงาม
 • เทคนิคการตัดแต่งผิว Surface ตามที่ต้องการด้วยคำสั่ง Trim , Trim By profile , Remove
 • การปรับแต่งมุมรัศมีต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง Remove extend และ Remove Bend
 • การเช็คผิวรั่วแบบง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง Edge Copy
 • การซ่อมผิวและปรับความสมูธของเส้นง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง Heal เพียง 1 คำสั่ง
 1. Topsolid’ Fea Standard

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน การตรวจสอบค่าความเค้น และค่าการยืดตัวสูงสุดที่เกิดจากแรงที่มากระทำ การเลือกวัสดุมาใช้ในการออกแบบ ช่วยให้สามารถที่จะถึงประเมินชิ้นงานที่ออกมาให้ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้ ก่อนที่จะมีการผลิตชิ้นงานจริง

 • FEA Process เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มต้นการทำ FEA ไม่ว่าจะเป็นการเลือก Meterial , การใส่แรงกระทำในจุดต่าง ๆ , การคำนวณแบบอัตโนมัติ , การทำ Report รายงาน
 • การวิเคราะห์ชิ้นงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ Solid Part , Beam Part และ Shell Part
 • การวิเคราะห์ชิ้นงานในรูปแบบของ Linear Buckling และการเช็คความแข็งแรงของที่เกิดจากชิ้นงานที่มีการเชื่อม (Welded Assembly and Superimposed Parts)
 • การตรวจสอบค่าการเค้นสูงสุด (Stress Max) และ การยืดตัวสูงสุดของ (Deformation) ของชิ้นงานพร้อมประเมินความเสียของชิ้นงาน
 1. Topsolid Image

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านได้รู้จักกับการปรับแต่งความสมจริง ในองค์ประกอบต่างของชิ้นงาน อาทิ การใส่แสง การปรับเงางาม สี หรือ ผิว เพื่อให้ชิ้นงานที่ได้มานั้น มีความสวยงาม สมจริง ช่วยให้ท่านสามารถจินตนาการถึงการสร้างสรรค์ความสวยงามชิ้นงานได้แบบไม่รู้จบ

 • การสร้างผิวเสมือนจริงหลากหลายรูปแบบตามใจท่าน ด้วยคำสั่ง Coating และ Realistic Render Mode
 • ใส่แสง เงา และความมันวาวเมื่อแสงตกกระทบให้กับงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับบ้าน หรือ งานโปรดัคต่าง ๆ เพื่อความสมจริงและเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Creating Light
 • สร้างสภาพสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการในรูปแบบ 360 องศา ด้วย Environment
 • เก็บรูปภาพบ้านธรรมดา ๆ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยคำสั่ง Image Rendering และ Rendering a Panoramic Image

 

 1. Sheet Metal

เนื้อหาในคอร์สนี้จะช่วยสอนให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชัน sheet Metal  ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในงานพับขึ้นรูป ใช้งานได้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ มีระบบ automatic สำหรับการคลี่ชิ้นงานพับแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการทำงาน รวมถึงคำสั่งที่ใช้ในการแปลงไฟล์กลางให้กลายเป็นงานชิ้น Metal ได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเดียว

 • ปูพื้นฐานการขึ้นชิ้นงานพับแบบง่ายๆด้วยคำสั่ง create sheet Metal on sketch
 • เทคนิคการพับชิ้นงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่ง Creating a Sheet Metal Part with Swept Flange ก็ขึ้นมุมพับของชิ้นงาน หรือคำสั่ง Unfloding สำหรับการคลี่ชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงชิ้นงานไฟล์กลางอาทิ Step, X_T หรืออื่น ๆ ให้เป็น Sheet Metal ด้วยคำสั่งเดียว
 • มีทั้งหมด 12 Exercise ที่จะช่วยให้ท่านฝึกฝนการใช้งาน และสามารถช่วยให้ท่านทำงานได้โดยเพียงเรียนแค่คอร์สเดียว
วันเริ่มต้น 14-08-2024
วันสุดท้าย 15-08-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 0
จำนวนที่ว่าง 10
วันปิดสำรองที่นั่ง 07-08-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 4,815 บาท
หมวดหมู่ TopSolid Courses
 Advance Training
 1. Components

เนื้อหาหลักสูตร Advance Component นี้จะสอนการสร้าง Standard Library ให้ผู้เรียนได้รู้ขั้นตอนในการสร้างพาร์ทมาตรฐาน ใช้ในการทำงานประกอบชิ้นส่วน Machine Design , Mold และ Progressive Die เพื่อให้ลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 • Creating Property : การสร้าง Property สำหรับการจัดแยกข้อมูลรายละเอียดพาร์ทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 • Creating Function Document : การผูก Parameter ของพาร์ท เพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของงานได้หลากหลายรูปแบบ และการสร้าง Automatic Process สำหรับการเจาะรูเกลียว หรือขุดเนื้อชิ้นงานให้เหมาะสมกับพาร์ทที่มาประกอบแบบอัตโนมัติ
 • Creating Family : การสร้าง Family ของไฟล์พาร์ทมาตรฐาน ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ
 • Advanced Parameterization : การสร้าง Table Family ผูกพารามิเตอร์ชิ้นงาน หลาย ๆ ชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเป็นรับ เพื่อให้สามารถเลือกรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
 1. Advance Surface

เนื้อหาในหลักสูตร Advance Surface นี้จะสอนให้ท่านได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้คำสั่งในหมวดหมู่ของ Surface ในการออกแบบชิ้นงานในรูปทรงต่าง ๆ รวมไปถึงการตรวจผิวที่เสียหายการซ่อมแซม รวมถึงไปการปรับแต่งแก้ไขผิวของชิ้นงานให้เป็นไปตามต้องการอย่างง่ายดาย

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างชิ้นงานที่สร้างด้วยเส้นอิสระ ควบคู่กับการใข้คำสั่ง Lofted , Swept หรือ Pipe ในการขึ้นชิ้นงานที่มีรูปทรงสวยงาม
 • เทคนิคการตัดแต่งผิว Surface ตามที่ต้องการด้วยคำสั่ง Trim , Trim By profile , Remove
 • การปรับแต่งมุมรัศมีต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง Remove extend และ Remove Bend
 • การเช็คผิวรั่วแบบง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง Edge Copy
 • การซ่อมผิวและปรับความสมูธของเส้นง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง Heal เพียง 1 คำสั่ง
 1. Topsolid’ Fea Standard

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน การตรวจสอบค่าความเค้น และค่าการยืดตัวสูงสุดที่เกิดจากแรงที่มากระทำ การเลือกวัสดุมาใช้ในการออกแบบ ช่วยให้สามารถที่จะถึงประเมินชิ้นงานที่ออกมาให้ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้ ก่อนที่จะมีการผลิตชิ้นงานจริง

 • FEA Process เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนเริ่มต้นการทำ FEA ไม่ว่าจะเป็นการเลือก Meterial , การใส่แรงกระทำในจุดต่าง ๆ , การคำนวณแบบอัตโนมัติ , การทำ Report รายงาน
 • การวิเคราะห์ชิ้นงาน 3 รูปแบบ ได้แก่ Solid Part , Beam Part และ Shell Part
 • การวิเคราะห์ชิ้นงานในรูปแบบของ Linear Buckling และการเช็คความแข็งแรงของที่เกิดจากชิ้นงานที่มีการเชื่อม (Welded Assembly and Superimposed Parts)
 • การตรวจสอบค่าการเค้นสูงสุด (Stress Max) และ การยืดตัวสูงสุดของ (Deformation) ของชิ้นงานพร้อมประเมินความเสียของชิ้นงาน
 1. Topsolid Image

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านได้รู้จักกับการปรับแต่งความสมจริง ในองค์ประกอบต่างของชิ้นงาน อาทิ การใส่แสง การปรับเงางาม สี หรือ ผิว เพื่อให้ชิ้นงานที่ได้มานั้น มีความสวยงาม สมจริง ช่วยให้ท่านสามารถจินตนาการถึงการสร้างสรรค์ความสวยงามชิ้นงานได้แบบไม่รู้จบ

 • การสร้างผิวเสมือนจริงหลากหลายรูปแบบตามใจท่าน ด้วยคำสั่ง Coating และ Realistic Render Mode
 • ใส่แสง เงา และความมันวาวเมื่อแสงตกกระทบให้กับงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น งานเกี่ยวกับบ้าน หรือ งานโปรดัคต่าง ๆ เพื่อความสมจริงและเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน ด้วยคำสั่ง Creating Light
 • สร้างสภาพสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการในรูปแบบ 360 องศา ด้วย Environment
 • เก็บรูปภาพบ้านธรรมดา ๆ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ด้วยคำสั่ง Image Rendering และ Rendering a Panoramic Image

 

 1. Sheet Metal

เนื้อหาในคอร์สนี้จะช่วยสอนให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชัน sheet Metal  ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในงานพับขึ้นรูป ใช้งานได้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ มีระบบ automatic สำหรับการคลี่ชิ้นงานพับแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการทำงาน รวมถึงคำสั่งที่ใช้ในการแปลงไฟล์กลางให้กลายเป็นงานชิ้น Metal ได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเดียว

 • ปูพื้นฐานการขึ้นชิ้นงานพับแบบง่ายๆด้วยคำสั่ง create sheet Metal on sketch
 • เทคนิคการพับชิ้นงานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่ง Creating a Sheet Metal Part with Swept Flange ก็ขึ้นมุมพับของชิ้นงาน หรือคำสั่ง Unfloding สำหรับการคลี่ชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงชิ้นงานไฟล์กลางอาทิ Step, X_T หรืออื่น ๆ ให้เป็น Sheet Metal ด้วยคำสั่งเดียว
 • มีทั้งหมด 12 Exercise ที่จะช่วยให้ท่านฝึกฝนการใช้งาน และสามารถช่วยให้ท่านทำงานได้โดยเพียงเรียนแค่คอร์สเดียว
วันเริ่มต้น 11-12-2024
วันสุดท้าย 12-12-2024
สำรองที่นั่งแล้ว 0
จำนวนที่ว่าง 10
วันปิดสำรองที่นั่ง 04-12-2024
ค่าใช้จ่าย ต่อท่าน 4,815 บาท
หมวดหมู่ TopSolid Courses

Mini Calendar

June   2024
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Contact us

Line: @4dcorps

Call: 02-681-2086

FB : Facebook.com/4dcorps

Business Hours

จันทร์ - ศุกร์  -------------------- 8:30 - 17:30

เสาร์                ----------------------- Closed

อาทิตย์           ----------------------- Closed

Join In

ท่านสามารถติดตามเรา เพื่อรับของขวัญ โปรโมชั่น อัพเดทข้อมูลต่างๆ ได้ที่

   

Newsletter

สมัครรับข่าวสาร ส่งตรงถึงอีเมล์ท่าน ไม่พลาดข่าวสารสำคัญต่างๆ